می روم به خاطر دلم....

می روم بسوی حاصلم...

می روم ولی شکسته بالم...


"با اجازه خـــدا"

خدا اجازه هست؟

منم شاگرد کوچیکه ی کلاس دنیا، شاگرد کوچیکه که بازیگوشه وگاه گاهی

هوای شیطنت به سرش می زنه و خطا می کنه؛

و تو همیشه بر خطاهاش قلم عفو؛

می کشی و اونا رو می بخشی....

شاگرد کوچیکه که همیشه تکلیفاش ناقصه!

اجازه هست یه چیزی بگم : به خاطرتمامی

خوبی ها، بخشش ها، لطف ها و.....تشکر.

اجازه هست بگم : خیلی دوستت دارم!
.
.
.
.
.
♥彡 راهـــــیـــــان نــــــــــــور ♥彡


قدم قدم ثانیه شمارم

برا زیارت دل تو دل ندارم

مدد مدد یا ضبیح العطشان

نظر نما یا قتیل العریان


گاهی فقط نشستن میانِ خاک بهشت...

تسکین دردست...

باید عبور کرد برایم دعا کنید....


دعاگوی دوستان هستم؛اگه قابل باشم.