جناب علامه استاد حسن زاده آملی می‌فرماید:

یکی از کلمات قصار علامه طباطبایی، این بود که:

«ما کاری مهم‌تر از خودسازی نداریم.»