نشانه یقین چیست ؟

وضو بگیرید و تنها که شدید از خود صد بار بپرسید من که هستم ؟
شاید خودت را پیدا کنی ..
اگر خودمان را پیدا کنیم شب اصلا نمی‌خوابیم .. 


مثل زید ابن حارثه می‌شویم .. زید ابن حارثه کنار ستون نشسته بود .. رسول خدا فرمود : 


کیف اصبحت یا زید  ؟ 


زید گفت : "اصبحت موقنا "یعنی صبح کردم در حال یقین ..


حضرت فرمود : هرچیزی نشانه‌ای دارد ، نشانه یقین تو چیست ؟ گفت : شب‌ها خوابم نمی‌برد ..


ما نمی‌گوییم شب‌ها نخوابید ..


کمی استراحت کنید .. کراهت دارد شب‌ها اصلا نخوابیم .. 


شب‌ها زودتر بخوابید که سحر خودتان بدون اینکه ساعت کوک کنید از روی عشق، از خواب بلند شوید ..


اگر عاشق شدی، نماز شب خواندی، طلبه‌ای وگرنه برو دنبال کسب و کار ..

خدایا این توفیقات را تا آخر عمر از ما سلب مفرما ! 


توفیق نماز شب به همه ما مرحمت بفرما ! خدایا حال نماز شب به ما عطا بفرما !


خدایا گناهانی که سبب شده ما نماز شب نخوانیم را بیامرز !