مبارک باشه ماه ربیع الاول به همه ی نوکرای ارباب

اجرتون با حضرت زهراپ.ن باعرض پوزش ازهمه ی همراهان و همدلان عزیز بخاطر امتحانات اونم ازنوع درسای حوزه!

وقت نمیکنم خیلی سربزنم

ازهمگی التماس دعا دارم...


رحمی به ساکنین خم کوچه ها کنید...باید عبورکرد برایم دعاکنید