اشکی برای ظهـور

تـــ❤و را که میخوانم؛کم کم عاشق میشوم

۵۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

قصه ی همیشگی

باز هم قصه ی همیشگی آمدن بــهار؛
بهار بدون تو!
تنها زمین است که نفس تازه میکند؛کاش ازاین خواب زمستانی بیدار شویم و برای آمدنت کاری کنیم...


پ.ن ای خدا کاش شود سال نو هم عـید فرج...
۲۹ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۳۳ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

واژه های سیه پوش

از غمت واژه ها سیه پوش شده اند؛

داستان عجیبی است؛تو تا عرش پر کشیده ای ولی هزار قافله دل؛به پشت سر داری!


۲۹ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۱۹ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

ام ابیها

لقب ام ابیها؛

لباس زیبایی است که پیامبرخدا تنها بر قامت تو پوشانده است!

۲۹ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۰۸ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

ســلام

سلام به اشکـ بی شمار تو...

سلام به قلب داغــدار تو...

سلام به سینه ی پر از غمت...

سلام به درد جسم پر تبت...

سلام به زینب حزین تو...

سلام به سوز و آه هرشبت...

یــافاطمة الــزهـرا(س)


پ.ن دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است!

۲۹ اسفند ۹۱ ، ۱۶:۰۳ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

لحظه های انتظار

نه؛گریه نمیکنم...
بخار لحظه های انتظار است که سرد میشود؛
به دلم افتاده است که می آیی...

۲۹ اسفند ۹۱ ، ۱۵:۵۵ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

عـــیــد

تــو بیایی

همه ساعت ها وثانیه ها؛از همین روز؛همین لحظه؛همین دم عــیــد است...


اللهم عـجـل لـولیکــ الـفرج

پ.ن سمت خــدا


۲۹ اسفند ۹۱ ، ۱۰:۳۸ ۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

آتــش؛سـیــلـی

صدای ناله هایش را میشنید؛

آنقدر کینه و نفرت وجودش را گرفته بود؛که عقده اش را با آتش زدن خانه و ســیــلی زدن خــالی کرد...


یازهــــرا(س)

۲۹ اسفند ۹۱ ، ۱۰:۲۱ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

فاطمه؛عـلـی

این روزها؛روزهای فاطمه(س) و این شب ها؛شب های عـلی(ع) است...

۲۸ اسفند ۹۱ ، ۱۵:۲۸ ۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

مرگ؛ زندگی

از چشمه سار دست های مهربان تو

مرگ هم؛آب زندگی مینوشد!


یاصاحب الزمان(عج)

۲۸ اسفند ۹۱ ، ۱۵:۱۵ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

یـازهـرا

این روزها دیگر صدایت نمیزنم

مادرت بین در و دیوار صدایت میزند...


یــازهـرا

۲۸ اسفند ۹۱ ، ۱۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡