دردسری شده سفرکربلای من...


پ.ن بیچاره اونکه حرم روندیده.