اشکی برای ظهـور

تـــ❤و را که میخوانم؛کم کم عاشق میشوم

۷۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

گاهی دور گاهی نزدیک

خـدایــ من!گاهی کوچک و گاهی بزرگ می بینمت؛این تونیستی که  بزرگ و کوچک میشوی؛منم که گاه نزدیک میشوم و گاه دور!
۳۰ بهمن ۹۱ ، ۲۱:۰۴ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

سایه روشن

تمام سایه روشن های احساسم با آرامش مهتابی تــو پر میشود!

۳۰ بهمن ۹۱ ، ۲۰:۵۰ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

دریای عشق

نمیدانم چگونه تفسیرت کنم؛ ای زیباترین!

نه بیان را توان قدم گذاردن در بلندای معرفت توست و نه قلم گویای بی کرانگی ات...ای پهناورترین دریای عشق!


"حـبـیـبـی یـاحـسـیـن"

۲۹ بهمن ۹۱ ، ۲۰:۰۳ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

کبوتر

چــه خوش خیالم که خودم را کبوتر حرمت فرض میکنم...


"یاغریب الغربا"

۲۹ بهمن ۹۱ ، ۱۹:۵۷ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

گم گشته

تو را با کدام نام صدا بزنم تا این دل بی قرار آرام بگیرد؟!

ای دل نسوز و بگذار  تا بسازم با نام یوسف گم گشته ام...

۲۹ بهمن ۹۱ ، ۱۹:۵۴ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

وسعت دل

شبی به خلوت من هم بیا؛دلم تنگ است؛

به وسعت همه ی گریه ها دلم تنگ است.....

۲۹ بهمن ۹۱ ، ۱۷:۵۹ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

سفر

دیگـر بس است؛آقای من از سفر بیا...
دلم غـرق نیاز و حسرت و آه است؛بـیا...

۲۹ بهمن ۹۱ ، ۱۷:۵۴ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

حوالی غروبــــ

همیشه سراغت را از طلوع  میگیرم؛خدانکند تو حوالی غروب گم شده باشی...

۲۹ بهمن ۹۱ ، ۱۴:۳۵ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

مالک کائنات

اگر بجای یک زبان؛ هزاران زبان داشتم؛هزاران هزار بار میگفتم: مالک کائنات یکی است!!
۲۸ بهمن ۹۱ ، ۱۷:۴۷ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡

فـریـب

ناسازگاری می کند دلم؛از بس که باصـــبـر و امــیــد فریبش داده ام؛که می آیـی...

و هنوز هم خبری از آمدنت نیست!

۲۸ بهمن ۹۱ ، ۱۶:۵۳ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
彡♥خـادم المهدی♥彡