سالهاست 

بودنت را خواندم و تمرین کردم....قرار ما این نبود که نبودنت را امتحان بگیری....

قرارمان نبود

قرارمان نبود

قرارمون نبود


اللهم عجل لولیک الفرج