کآش میـــشد

سَــــــــر

روی

پـــــــآی مــــــــــــــآدری

دِل شکســــته

پهـــلو شکـــــــستــه

بـــگذآری و

گـــــریه کنی...

مادر

چشمان باران پوش

دست دلم را بگیر

دعای مادر معجزه میکند

امن یجیب بخوان برای دل تب کرده ام

.....................................

سفر بخیر مسافر مدینه