مــادر ست دیگر؛همسر ست دیگر


گاهی دلش به اندازه ی دنیا تنگ میشود......
السلام علیک یا مـولاتـی یا ام الـبـنـیـن