یکی از لغزش های زبان

(شوخی نابجا)

 

شوخی از نظر عقل نکوهیده و در شریعت نهی شده است؛چرا که موجب آزار دیگران و انگیزش کینه میشود

و هیبت و وقار انسان را از بین می برد.

موجب خنده ی زیاد میشودکه قلب را می میراندوفرصت ذکر را از انسان میگیرد...

اما مقدار کمی مزاح که از این آفات خالی باشدوبه معصیت خدا منجرنشود ایراد ندارد.

رسول گرامی اسلام(ص) می فرمایند:{من مزاح میکنم؛ولی جز حق نمی گویم.}


نمونه ای از شوخی های پیامبر(ص)

روزی پیامبر(ص) با حضرت علی(ع) مشغول خوردن خرما بود.

ایشان خرماهایی را که میخورد،هسته اش را جلوی حضرت علی(ع) میگذاشت.از این رو هنگامی که از خوردن دست کشیدند

همه ی هسته ها جلوی حضرت علی(ع) جمع شده بود.حضرت فرمود:

یاعلی!

تو چقدر خرما خورده ای!

حضرت علی(ع) عرض کرد:یا رسول الله!

گویا شما خرما ها را با هسته خورده اید!