حدود 15 هزار شهید در ماه مبارک رمضان شربت شهادت نوشیده اند...
نام عملیات: رمضان


رمزعملیات:یاعلی یاعظیممحل عملیات:منطقه عمومی نفس اماره


نوع عملیات:نفوذی


هدف:پاکسازی قلوب


سلاح:دعاونیایشبانام نامی زهرای اطهر(س )عملیات را آغازکنید...

التماس دعا