{امام حسین علیه السلام کشتی نجات است.}


فرد موثقی نقل می کند: درشب فوت آیت الله العظمی گلپایگانی درخواب می بیندکه یک جای وسیعی است وآب همه جارافراگرفته است

وباران شدیدی میبارد و همه درحال غرق شدن هستند

گویا این جریان تصویری از مرگ و قیامت است و مرحوم آیت الله گلپایگانی هم آنجا است.

از آقا سوال کردم:شما چه کردید و چگونه نجات یافتید؟!

فرمودند: {ما برکشتی حسین علیه السلام نشستیم و رستیم}

این جواب زحمات ایشان درمورد امام حسین علیه السلام و کوشش وی در زنده نگه داشتن نام امام حسین علیه السلام است

واین اثرات همان اشک های خالصانه ای بود که درمصیبت جدش از چشمان مبارکش جاری بود.


منبع:کتاب طوبی کربلا