هر چی بچه دار می شدم،برام نمی موند.یا توی نوزادی می مرد، یا توی کودکی.


نذر حضرت زهرا(س) دو تا بچه برام موند.یه دختر یه پسر.


اسم پسرم رو گذاشتم احمد.


جنگ که شد مثل بقیه احمد هم رفت جبهه.خیلی حضرت زهرایی بود.


یه پارچه داده بود به خواهرش گفته بود:«این رو بدوز روی جیب پیراهنم»


روی پارچه نوشته بود:« یا فاطمه زهرا(س) »


با همون لباس رفت جبهه و شهید شد.


جنازه اش هم نیومد، جنازه اش موند توی شلمچه....بی مزار موند شبیه حضرت زهرا(س)....


راوی: مادر شهید احمد احمدی زاده