تشبیه زیبای حضرت علامه حسن زاده آملی درباره مرگ


حضرت علامه حسن زاده آملی حفظه الله می فرمودند:

معمولا وقتی کسی از این دنیا می رود خویشان و بستگانش بر سر و کله می زنند و گریه و شیون می کنند که عزیزمان مرد.

دنیا ماننده رحم است که ما پس از مرگ از آن خارج شده و  وارد عالم گسترده تری می شویم.

اینکه افراد پس از مرگ عزیزانشان گریه وشیون می کنند،

 مانند این است که وقتی یکی از دو فرزندی که در شکم مادر هستند،

 بیرون بیاید، فرزند دیگری که هنوز در شکم مادر است، گریه و شیون کند که آن یکی خواهر یا برادرم مرده است!


(نقل به مضمون)