اهمیّت کمک به همسر   

امیرالمومنین فرمود: روزى حضرت فاطمه زهرا مشغول پختن غذا بود، من نیز در تمیز کردن مقدارى عدس به او کمک مى کردم.


در همین حال پیامبر اسلام وارد منزل شد؛

و پس از آن که فاطمه زهرا را کنار اجاق آتش مشغول پختن غذا دید؛

و نیز مرا در حال کمک به او مشاهده کرد، فرمود:


اى ابوالحسن! سخنم را گوش کن ؛

 و توجّه داشته باش که من سخنى نمى گویم مگر آن که خداوند مرا به آن دستور داده باشد.


سپس افزود: هر مردى که همسرش را در اداره امور منزل ،

 یارى و کمک نماید، به تعداد هر موئى که در بدن دارد،

 ثواب یکسال عبادت نماز و روزه برایش ثبت مى گردد؛

 و همچنین خداوند ثواب صابرین را به او عطا مى نماید.


و هرکس همسر و عیال خود را در کارهاى مربوط به منزل کمک و مساعدت نماید و بر او منّت نگذارد، 

خداوند نام او را در لیست شهداء و صدّیقین ثبت مى نماید و ... .

و سپس فرمود: بدان که یک ساعت خدمت در منزل، بهتر از یک سال عبادت مستحبّى است .


لذا هر مردى که بدون منّت به همسر خود خدمت کند، همانا او در سراى محشر بدون حساب داخل بهشت مى گردد.


و خدمت به همسر، کفّاره گناهان کبیره مى باشد؛

و موجب خاموشى خشم و غضب خداوند و ازدیاد حسنات و ترفیع درجات خواهد بود.


حضرت رسول، در پایان فرمود: اى ابوالحسن !

 این را هم بدان که کسى به همسر و عائله خود کمک نمى کند

 مگر آن که نسبت به مبداء و معاد معتقد باشد و نیز هدفش جلب رضایت خداوند و سعادت دنیا و آخرت باشد.

مستدرک الوسائل : ج 13، ص 48، ح 2، جامع الا خبار ص 102، بحار الا نوار: ج 104، ص 132، ح 1.