ارزش یک دختر را خـــــدایـــی می داند که اورا در سنین کودکی برای عبادت برمیگزیند

پیامبری می داند که فرمود: دختر باقیات الصالحات است.

امام صادق(ع) میداند:که فرمود پسران نعمت اند و دختران خوبی...از نعمت ها سوال میکند و به خوبی ها پاداش می دهد.

ارزش  دختر را خدایی می داند که هرکس را لایق دیدن جسمش نکرد.

ارزش دختر را خدایی می داند که به بهترین مخلوقش حضرت محمد (ص) دختری عطا کرد که هدایت یک جهان به عهده ی فرزندان اوست.

"انااعطیناک الکوثر"

واین هدیه ی الهی یک دختر بود.

این روزها فاطمی زیستن بسی دشوار است...

چرا که دشمن نیروهایش را متمرکز کرده که دختر امروز فاطمی نباشد...فاطی نباشد که مبادا مادر کودکانی چون حسنین شود...

فاطمی نباشد که مبادا برای امامش بین در و دیوار بسوزد و حتی یک آه نگوید...

یا نمیخواهد دختر امروز همچون حضرت معصومه(س) اسوه ی دانش و مظهر فضایل و کرامات باشد...

میخواهد دخترامروز  زینبی نباشد ...زینبی نباشد که مبادا صبر و استواری را از زینب بیاموزد...

زینبی نباشد که مبادا مبادا زینب وار یادشهدای کربلای فکه و هویزه و شلمچه و روداروند را زنده نگه دارد...